CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

- Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.22202828/ số máy lẻ: 2097; 2155.

- Địa chỉ thư điện tử: pakn@mof.gov.vn

- Fax: (84-24)2220.8091

- Gửi qua chuyên mục “Phản ánh, kiến nghị” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn hoặc người dân truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn ; doanh nghiệp truy cập trực tiếp vào địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn để gửi phản ánh kiến nghị.